هجدهم***

مارس 6, 2009

چون اون تنها کسی‌ست که تو رو اون طوری می‌بینه که تو دوست داری دیده بشی، پس عاشق‌ش شدی.

شانزدم اسفند هزار‌و‌سیصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت

Advertisements