هفدهم***

ژانویه 7, 2009

مرسدس بنز به تنهایی ملاک خوشبختی نیست. مدل آن است که حرف آخر را می‌زند.

هجدهم دی هزار‌و‌سیصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت

Advertisements